un blogger SCEPTIK

un blog sceptic

SCRISOARE CATRE SFANTUL SINOD

Preafericite Părinte Patriarh,

Cu fiască supunere dar şi cu adâncă îndurerare vă adresez această scrisoare eu, nevrednicul şi cel mai mic între slujitorii celei Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică.

Un fapt cutremurător a zguduit şi a derutat întreaga ortodoxie românească. Faţa ortodoxiei s-a pătat astăzi ruşinos, printr-un fapt unic în ultimii trei sute de ani de dăinuire a Sfintei noastre Biserici, prin gestul neortodox al fratelui nostru de suferinţă, Înalt Preasfinţia Sa Mitropolitul Nicolae Corneanu. Şi dacă actul necanonic al uniaţiei din Transilvania de acum trei secole a îndurerat ortodoxia, acum şi mai mult, din moment ce atunci poporul nostru suferea greaua asuprire străină, iar acum – nesiliţi de nimeni – ne facem părtaşi ereziei papistaşe.

Preafericirea Voastră, nu sunt eu în măsură şi nu îndrăznesc să reamintesc unui întâistătător al Bisericii sfintele canoane şi predania sfintei noastre Biserici Ortodoxe. Le cunoaşteţi şi vi le însuşiţi, de asemenea, prea-bine. Însă mă mustră cuvintele ferme ale marelui între sfinţii şi patriarhii noştri, Sfântul Ioan Gură de Aur, luminătorul a toată lumea, când spune: „Să nu fim părtaşi faptelor necurate ale întunericului, ci mai degrabă, mustraţi-le pe faţă” – şi nu pot să tac, văzând cum un înalt mitropolit al nostru, vechi de zile şi cu atâta experienţă, se împărtăşeşte cu cei ce au apostat de la dreapta credinţă. Aici, după cum bine-ştiţi, se încalcă grav canonul 46 apostolic, care spune clar: „Episcopul, sau prezbiterul, ereticesc botez primind, sau jertfă, a se caterisi poruncim. Că ce conglăsuire este lui Hristos cu Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu necredinciosul?” De asemenea, canonul 45, care spune: „Episcopul, sau prezbiterul, sau diaconul, împreună cu ereticii rugându-se, să se afurisească numai; Iar de au dat lor voie ca unor clerici a lucra ceva, să se caterisească”. Dar nu numai atât. Se ştie că uniatismul şi, prin urmare greco-catolicismul, a fost nu numai un atentat asupra purităţii sfintei noastre ortodoxii, ci a fost un atentat şi asupra fiinţei şi unităţii neamului românesc. Un astfel de gest al unui mitropolit ortodox nu face decât să reînvie această neagră pagină din istoria poporului nostru.

Poporul nostru, de-a lungul istoriei, a ştiut să convieţuiască paşnic cu toate religiile lumii, însă nu a acceptat niciodată ştirbirea propriei credinţe. Noi am nădăjduit că acest dialog ecumenic, pe care Biserica noastră îl poartă de la o vreme încoace, să fie rodnic, paşnic şi fără apostazii. Dar iată care sunt roadele lui acum. Acest gest nu face decât să ducă la scindare şi nicidecum la o unitate întemeiată în adevărul Sfinţilor Părinţi.

Dureros, Preafericirea Voastră, foarte dureros. În istoria Bisericii noastre au mai fost căderi ale clerului nostru, cum s-a întâmplat în perioada uniaţiei, când 80% din preoţi au acceptat compromisul, lepădându-şi sfânta lor credinţă. Să nu creăm ca şi atunci sminteală în rândul credincioşilor noştri.

Preafericirea Voastră, acum când neamul nostru este din nou ameninţat cu destrămarea, când Transilvania, Bucovina şi Basarabia sunt atât de râvnite de cei răuvoitori şi răucredincioşi, când peste ortodoxia noastră au năvălit fel şi fel de obiceiuri păgâne, cum ar fi homosexualitatea, avorturile, când sfintele icoane nu mai au loc în clasele copiilor noştri, vă rugăm, pentru sângele atâtor mucenici şi martiri ai neamului nostru, vărsat pentru apărarea credinţei şi a acestui neam, să luaţi atitudinea necesară, ca acest episcop să fie pedepsit, nu după părerea mea, ci în conformitate cu canoanele şi predania Sfinţilor noştri Părinţi, spre pocăinţă şi îndreptare şi spre lauda sfintei noastre Biserici. În puterea Sinodului pe care îl păstoriţi stă să nu lase să se sfărâme unitatea Bisericii noastre.

De aceea vă rog, Preafericirea Voastră, să supuneţi atenţiei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române această problemă, cât mai urgent, în cadrul discuţiilor ce vor avea loc în prima şedinţă a Sfântului Sinod. Această situaţie nu suferă amânare. Nu lăsaţi ca turma să se destrame şi mânia lui Dumnezeu să vină asupra acestui neam.

Cu plecăciune şi adânc respect,

Protos. Justin Pârvu

1 iunie 2008

Prăznuirea Sfântului Iustin Martirul şi Filosoful

TEXT PRELUAT DE LA http://hristofor.wordpress.com/2008/06/03/sa-luam-aminte/

iunie 3, 2008 - Posted by | ATITUDINI, ECUMENISM, ORTODOXIE, STIRI | , , , , , , , ,

4 comentarii

 1. […] TEXT PRELUAT DE LA HRISTOFOR si SCEPTIK […]

  Pingback de 4 Iunie 2008, Dezbaterea MITROPOLITUL NICOLAE ŞI CONSECINŢELE GESTULUI SĂU « BISERICA „SECRETĂ“ | iunie 6, 2008

 2. Suntem întru totul de acord cu scrisoarea Părintelui nostru Iustin,şi sperăm ca forurile competente să ia măsurile necesare, pentru a rezolva această problemă.Bunul Dumnezeu să lumineze mintea şi sufletul celor din Sfântul Sinod,şi să spele ruşinea care a pătat faţa sfântă a ortodoxiei.Vă mulţumesc că mi-aţi trimis toate aceste mesaje.

  Comentariu de dăscălescu magdalena | iunie 27, 2008

 3. Multa dreptate are parintele.Drama este insa si din interoir.Fel de fel de preoti nevrednici si mincinosi amagesc un popor credul si naiv cu ltivand o piosenie si evlavii false.Exista un ticalos la biserica Barbatescu Vechi din Capitala pe nume Ionescu Gheorghe preot batran si ticalos careamageste lumea citind cu nevrednicie moliftele Sf Vasile cel Maresi mintind oamenii ca are leacuri de la Frasinei,careslujeste toate slujbele fara dascal si pana deunazi deschidea cartea,ei bine unuia ca asta care mai este si pus pe harta Biserica nu.i face nimic si atunci de unde vreti ortodoxie curata.E retoric acest demers pt ca forurile nu se ating de astfel de caricaturi in sutana .Cercetati si oficialitai acest caz de a dreptul scandalos,filmati personajul cu camera ascunsa si monitorizati.l ,poate,poatemai miscam ceva in sensul cel bun si scapam de inca o uscatura perfida si ticaloasa.

  Comentariu de spirescu dorian | decembrie 15, 2008

 4. Nu mediatizand acest caz scapam de uscaturi. Trebuie sa-i faca cineva reclamatie in episocpia de care apartine. O comisie va ancheta cazul. De obicei comisiile sunt obiective in analiza lor. Stiu cazuri concrete. Mediatizand in presa nu facem decat sminteala.

  Comentariu de sceptik | decembrie 16, 2008


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogeri au apreciat: